Videos TV & Movies Channels Community
Sign Up | Log In | Filter: On

Har vi et demokrati?
Har vi noe å velge i blant partiene på tinget? Nei, det finnes faktisk ikke!
Videos by BmOnline